Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. marca 2001

Spievajte Hospodinovi, velebte jeho meno, deň čo deň zvestujte jeho spásu! O práci (poslaní) človeka_x000D_ Predstavte si loď, ktorá na šírom mori naberá vodu a beznádejne sa potápa. Zostáva už len jedna možnosť, a to, že príde iná loď a zachráni posádku. A tak vysielajú to známe S.O.S. To je skratka slov “zachráňte naše duše”. Zaujímavé je, že nevolajú o záchranu aspoň časti majetku, ani nevolajú lekára, pretože niekto má na lodi nádchu a iného rozbolela hlava. Ani nejde o trochu rozptýlenia, lebo idú od nudy zblaznieť. Ide o holý život a záchranu duše od smrti! Je zaujímavé, že v tejto situácii sa nemôže vytvoriť nejaká neutrálna skupina z posádky, niečo medzi zachránenými a utopenými. Ak si ty už zachránený Pánom Ježišom od večnej smrti, tak choď a zvestuj Jeho spásu. Nechaj veci svojho zdravia, majetku atď. na Pána Ježiša, lebo On sľúbil, že sa o teba postará, ak budeš hľadať kráľovstvo Božie (Matúš 6,33). Len choď a zvestuj, aké veľké veci ti vykonal Pán a že sa zmiloval nad tebou (Marek 5,19). Alebo ešte nie si zachránený? A čo tvoja rodina, susedia, spolužiaci? Kto v tvojej blízkosti volá S.O.S.?