Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. marca 2001

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Komu Boh zveril evanjelium, ten nemôže hovoriť o “ideáloch všeľudského zbratania”, o “princípoch jediného boha vo vesmíre”, o “morálnych zásadách ľudstva, ktoré sú rovnaké vo svojej podstate” a podobných filozofických výrokoch._x000D_ Nám zverené evanjelium je niečo iné než filozofické názory. Evanjelium je zvesť o tom, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby hriešnych spasil. Preto: Čiňte pokánie zo svojich zlých skutkov… A ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený… Chorému svetu nepomôžu pekne zoštylizované ľudské slová, nepomôžu ani slová slávnych básnikov a hlbokých mysliteľov. Svetu pomôže len hlas Božieho evanjelia. Nehovorte ľuďom svoje názory a nepresviedčajte ich o neúnosnosti vykonštruovaných zásad. Hovorte ľuďom evanjelium!