Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. marca 2001

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Počuť, že s niekým je Boh, je dobrým svedectvom a vzbudzuje úctu. O Jozefovi, synovi Jákobovom čítame, že Boh bol s ním. S kým je Boh, ten môže žiť takým životom, akým žil Jozef. Pravda, to že niekto iný chodí s Bohom (ako napríklad Enoch), nám nepomôže, ak my sami nechodíme s Bohom. _x000D_ Božia prítomnosť v našom živote sa musí prejaviť – musí byť viditeľná pre tých, ktorí žijú okolo nás. Našim domácim, našim susedom, spolupracovníkom. Všetci tí musia vidieť, že bývame s Ježišom. (Skutky apoštolov 4,13)