Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. marca 2001

Preto, hľa, dám im vedieť, tento raz dám im poznať svoju moc a silu, a poznajú, že Hospodin je moje meno. Spoznať moc – silu Božieho mena znamená, spoznať: kto a aký je Pán Boh. Toto spoznať, môže byť dôvodom radosti – plesania, ale tiež dôvodom hrôzy a žiaľu. Kto spozná, že meno Ježiš Kristus je meno plné útechy, je zárukou toho, že život má za každých okolností zmysel, kto spozná, že meno Ježiš je riešením na jeho základné problémy, ten má dôvod k plesaniu. Čie koleno sa pred Ježišovým menom skloní až na Božom súde (Filipanom 2,8), tomu zostanú len oči pre plač, srdce naplnené hrôzou a žiaľom.