Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 21. marca 2001

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 22. marca 2001

Vskutku, ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela.

Register to read more...

Piatok, 23. marca 2001

Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil.

Register to read more...

Sobota, 24. marca 2001

Preto, hľa, dám im vedieť, tento raz dám im poznať svoju moc a silu, a poznajú, že Hospodin je moje meno.

Register to read more...

Nedeľa, 25. marca 2001

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

Pondelok, 26. marca 2001

Tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže.

Register to read more...

Utorok, 27. marca 2001

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 28. marca 2001

Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých.

Register to read more...

Štvrtok, 29. marca 2001

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem.

Register to read more...

Piatok, 30. marca 2001

Tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký!

Register to read more...

KALENDÁR