Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Utrpenie Ježiša Krista bolo skutočne prostriedkom, ako mal získať slávu. Jeho smrť nebola prekážkou, aby vykúpil Izrael, ale priamo spôsobom, ako sa vykúpenie malo dovŕšiť. Cesta na kríž nebola pre Neho príjemným pomyslením, niesť také množstvo vašich i mojich vín, by zdrvilo každého ducha. Ale Pán Ježiš sa nepodriaďoval vlastnej vôli a túžbam. On vložil svoj život i našu večnosť do rúk svojho nebeského Otca. Dobrovoľne prijal cestu na kríž a bol ochotný za nás zomrieť. Cesta domov k Otcovi viedla cez kríž. - V jednom meste našiel policajt počas nočnej služby malého chlapca. Plakal, hovoriac: “Stratil som sa. Vezmite ma domov.” Nevedel však povedať, kde býva. Policajt začal menovať ulicu za ulicou, ale nepomohlo to. Potom ukázal na dobre známy kostol s veľkým bielym krížom na vrchole, ktorý stojí v centre mesta: “Bývaš niekde blízko kostola?” Chlapcova tvár zažiarila. “Áno, zoberte ma ku krížu. Odtiaľ už domov potrafím!” _x000D_ Ďakujem Ti, Pane, že poznáme cestu domov.