Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. apríla 2001

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba. S ušami pripravenými počúvať, môžeme v tento utorkový deň vypočuť ozvenu Anninho Hospodinom dotknutého srdca. Modlila sa Anna a plesala a ďakovala a vyznávala. Vedela Koho, lebo vedela prečo. Veľké, večné plesanie, volanie smel z dočasnej Zeme vidieť a počuť apoštol Ján, keď Svätý mu otvoril dvere na nebi. – Šťastný apoštol, šťastná Anna! Len oni? Možno je pravdou viac akoby sa zdalo, že takto sa pýtajúci sme ako učeníci v chvíli príchodu Vzkrieseného, keď od radosti ešte neverili. A predsa môžeme aj v obyčajný deň a nielen počas sviatkov Veľkej noci jasať s apoštolom v posolstve Zmŕtvychvstania! A k tejto základnej príčine jasania potom sú tu aj osobné príčiny, aké mala matka Samuelova. A potom ešte viac: už dnes dopočuť volanie štyroch bytostí a pripojiť sa k ich spevu. Že Kristus, v mene ktorého sa i dnes modlíš a na Jeho slávu spievaš, zjavil môjho a nášho Boha ako Otca. A urobil - všetko svojou smrťou a vzkriesením -, aby sme v sláve života Boha videli tvárou v tvár, keď Mu Jeho Syn odovzdá kráľovstvo a nás predstaví ako svojich vykúpencov. Preto i dnes spievaj Svätý, svätý, svätý Pán Boh!