Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. apríla 2001

Božia cesta je dokonalá. “Prečo Boh dovolí, aby existovalo utrpenie?” pýtajú sa mnohí ľudia. Niektorí preto, aby “obhájili” pred sebou samými svoju “neveru”, iní sú pohnutí súcitom a nepredstieranou ľudskosťou pri pohľade na utrpenie. No otázka utrpenia sa zvlášť bolestne derie zo srdca človeka, ktorý hoci ponorený vo viere, predsa zostáva citlivou ľudskou bytosťou a pýta sa svojho nebeského Otca: “Prečo práve ja, Hospodine…?” Je nutné veľmi dôrazne pripomenúť, že Boh nechce utrpenie a bolesť. Je to dôsledok narušenia ľudskej prirodzenosti, ktoré sa premieta od pádu našich prarodičov v raji, cez celé dejiny ľudstva, vrátane dneška, a bude tak robiť až do druhého Ježišovho príchodu. Boh je s nami aj v našej bolesti. Najväčším dôkazom toho je utrpenie Ježiša Krista. Boh zmenil Ježišovým vzkriesením utrpenie a smrť na víťazstvo nad zlom. A tak to robí aj s naším utrpením – premieňa ho na víťazstvo, čo je najplastickejšie vidieť na kresťanských mučeníkoch. Toto premenenie utrpenia však môžeme ochutnať už tu na zemi. Boh môže obrátiť (a aj to robí) aj vrcholne nepríjemné okamihy života na skúsenosť jeho starostlivosti a lásky. Bolo tomu tak v prípade apoštola Pavla, keď prostredníctvom jeho uväznenia, mnohí nabrali odvahu a začali evanjelizovať. Mám priateľa, ktorý po tom, čo sa dostal do pút alkoholizmu, zažil oslobodenie prostredníctvom Božej milosti. Teraz chodí po svete a cez modlitbu a ohlasovanie evanjelia pomáha alkoholikom dostať sa zo svojej závislosti. Keď je Božia cesta dokonalá aj prostredníctvom utrpenia v toľkých ľuďoch a priviedla k víťazstvu nielen ich, ale aj mnohých iných, prečo si myslíš, že v tvojom živote sa to nemôže stať?