Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. mája 2001

Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Odpustenie previnenia, viny sa v tomto svete len zriedka vyskytuje, výnimočne dochádza ku amnestii, odpusteniu dlžoby apod., oveľa častejšie tu platí “oko za oko, zub za zub”, prípadne niekoľkonásobná odplata, či pomsta. V neodpúšťaní viny korenia všetky vojny a boje. V kráľovstve Božom platia iné zákony. Boh, ktorý je láskou, vnáša do tohoto sveta až nepochopiteľný spôsob zaobchádzania s vinou človeka. Pred Ním, svätým Bohom, vina zostáva vinou, On nebagatelizuje žiaden hriech. Avšak tam, kde vidí ľútosť človeka, tam rád odpúšťa. V Starej zmluve prijímal na uzmierenie viny človeka obeť zvierat, čo bolo predchádzajúcim znamením budúcej zástupnej obete Ježiša Krista, už nielen za hriech jednotlivca, ale všetkých ľudí. Boh vo Svojom Synovi - z lásky k nám - vzal trest na seba. Žiaľ i taký vzácny Boží čin sme my ľudia schopní znevážiť, keď si myslíme, že môžeme zneužívať Božiu dobrotu a pokojne a vedome sa dopúšťať hriechu v domnení, že aj tak mi to Pán Boh musí odpustiť, keď Mu to vyznám. Nemusí. On dobre rozozná úprimné a povrchné pokánie. Ale niet takej viny, ktorú by nezvládol.