Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. mája 2001

Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh! Všedný deň je poznačený mnohými stresmi a problémami. Práca, starosť o budúcnosť, konflikty, ustráchanosť, chvíľková radosť kazená depresiami a smútkom – to všetko tvorí smog okolo života človeka. Človek si mnoho z týchto vecí zapríčiňuje sám, často sa správa ako zmyslov zbavený. Hovorí sa, že v takejto situácii treba dostať taký “preplesk”, aby sa dotyčný spamätal._x000D_ Autor 46. žalmu sa dotýka podobného problému. Uvedomuje si hodnotu Božej ochrany a blízkosti. Vidí cestu, ktorá vedie k hodnotnému životu. A vidí aj ľudí, ktorí medzi sebou vedú žabomyšie vojny a zabúdajú na podstatu a zmysel svojho života._x000D_ Boh je ten, ktorý ponúka iné hodnoty. Skôr ako ich však človek uvidí, musí sa zastaviť, vydýchať sa a spamätať. Započúvať sa a poznať Boží hlas, ktorý volá: Prestaňte! Uznajte, že ja som Boh!_x000D_ Dnešný človek potrebuje, aby ho niekto zastavil. Potrebuje si nielen vydýchnuť, ale aj poznať, že musí kráčať iným smerom, že bez Boha je bezmocný napriek všetkým vymoženostiam dnešnej doby._x000D_ Ja som cesta, pravda i život – hovorí Ježiš. Zamyslime sa nad vlastnými cestami a ak bežíme zle, prosme o odvahu zastaviť sa, stíchnuť, vzdať sa toho, na čom sme bez Božieho požehnania budovali. Prosme o Božiu blízkosť a vedenie, aby bolo vecou našej cti žiť na Božiu chválu.