Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. mája 2001

Nepokradneš! Prikázanie "nepokradneš" stavia hrádzu nášmu egoizmu. Pripomína: Nie si na svete sám a len pre seba! Je tu tvoj blížny, ktorý potrebuje tvoju lásku, pomoc, čas, záujem. _x000D_ Koľkých sme vďaka vlastnému sebectvu okradli, koľkým znepríjemnili život? Pri stretnutí s Ježišom sa musel s podobnou otázkou vysporiadať aj Zachej a vtedy prišiel na to, že majetok, peniaze, akékoľvek konanie na úkor druhého robí z človeka duchovného bedára. Stretnutie s Ježišom ho presvedčilo, že je možné byť bohatým aj bez domu, majetku či peňazí. Zvolil preto cestu, po ktorej kráčal Ježiš – cestu služby a lásky._x000D_ Je potrebné, aby sme si zvážili, čo v živote stojí za námahu. Ak nám náš majetok a snaha o zabezpečenie sa, bráni správnemu vzťahu k Bohu a blížnemu; ak sa naša práca sústreďuje len a len na vlastný prospech; ak nie sme ochotní spraviť niečo, čo neprináša zisk nám, ale blížnemu – je nutné zamyslieť sa nad správnosťou takéhoto konania. Odcudzenie sa poslaniu lásky a služby vedie nakoniec k tomu, že okrádame nielen blížneho, ale aj seba. A môže sa ľahko stať, že sa ocitneme v izolácii._x000D_ Pán Ježiš hovorí Zachejovi: “Dnes chcem byť v tvojom dome. Chcem, aby si sa podelil so mnou o to, čo máš, aby si zakúsil, že nie sebectvo, ale spoločenstvo s Bohom a blížnym je pravou radosťou pre tvoj život.”