Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. júna 2001

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje. Nie je jednoduché pochopiť, že tak ako dieťa pred narodením je spojené s matkou pupočnou šnúrou, cez ktorú prijíma všetko potrebné k svojmu vývinu, aj my sme spojení s Pánom Bohom nitkami Jeho lásky, milosti i požehnania, hoci si to ani neuvedomujeme. Dokonca niekedy máme snahu celé spojenie s Pánom Bohom popretŕhať a predstaviť sa ako úplne samostatní. Pritom si ani neuvedomujeme, že manipulátorom nie sme my, ale On. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje. Veľmi výrazne to pochopila starozmluvná Anna, túžiaca po dieťati, ale ono neprichádzalo. Až keď sa začala intenzívne modliť a doslova modlikala o dar potomstva, Hospodin ju vypočul a priniesla na svet zdravého chlapčeka Samuela. V ojedinelom chválospeve dala výraz vrúcnosti viery, vrcholnej vďaky Tomu, ktorý je hlavným režisérom životného príbehu každého z nás. On nám dal hrivny, talenty, dispozície k práci. Hospodin nás niečím dôležitým obohatil a bude to od nás aj požadovať. Podľa toho, koľko sme prijali. Myslime preto na zodpovednosť za prijaté dary a zveľaďujme ich tak, aby sme raz dostali pochvalu od nebeského Pána.