Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. júna 2001

Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov. Pánu Bohu záleží na tom, aby človek, ktorý sa vo svojej neposlušnosti od Neho odvrátil, bol opäť Pánom Bohom naspäť prijatý. Je to Boh, ktorý vždy prvý prichádza ku človeku, skláňa sa k nemu a vyslobodzuje ho. Tak to bolo v dejinách Božieho ľudu i v pôsobení Pána Ježiša Krista, tak je to aj dnes. Boh chce dnes vstúpiť aj do tvojho života, do tvojho srdca, chce prijať aj teba a chce ťa prijímať každý nový deň. On ťa volá, a ty môžeš ku Nemu prísť. Ale je tu jeden problém. Ku Bohu nevedie množstvo ciest. Ku Bohu vedie iba jediná cesta, po ktorej môžeš k Nemu prísť. Je to cesta pokánia. Ako hovorí Jeremiáš: Je to odvrátenie od zlej cesty, od zlých skutkov a vydanie sa na cestu za Pánom Bohom. Rozhodni sa, po ktorej budeš kráčať dnes, ale pamätaj, čo hovorí Pán Ježiš: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie.