Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. júna 2001

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Zamysli sa nad tým, koľko času venuješ posudzovaniu a rozpitvávaniu spôsobu života ľudí, ktorí žijú okolo teba. Koľko času v  tom istom zmysle venuješ sebe? Koľkokrát staviaš svojho blížneho pred súd, ale seba pred tým istým súdom vynechávaš. Ako sa tvoje súdy zakladajú na jednostrannom pohľade a ty si schopný vyvodiť z toho dôsledky, s ktorými ideš na verejnosť. Povieš to prvému človeku, ktorého stretneš. Určite poznáš to známe: Čo je pravda, nie je hriech. Čo je pravda, nie je ohováranie. Ale je to skutočne pravda? Uváž, či by nebolo lepšie na modlitbách predniesť tvoje pocity Bohu a v pokání Mu načúvať, čo On hovorí. Boh určite nechce, aby z tvojich pocitov vzniklo krivé svedectvo. Božie slovo hovorí: Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Toho sa dnešný deň drž a požehnanie príde aj tebe.