Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. júna 2001

Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočište v deň súženia! Apoštol presvedčivo vyslovuje istotu o Božej láske, ktorá sa sklonila v Ježišovi jemu i nám. “Som totiž presvedčený…” Apoštol túto istotu nezakladá na sebe, na svojej viere, na svojich skúsenostiach a na svojom diele. On ju zakladá na Božej milosti a láske. Od nej jeho a každého z nás nič nemôže odlúčiť. Všetko, čo by nás chcelo ohroziť, čo by nás chcelo odlákať, naplniť obavami pri pohľade do budúcnosti, všetko, čo sme prežili v minulosti, nemôže zničiť moc Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Ani smrť to nedokáže. Nemôže zvíťaziť nad večnou láskou._x000D_ A tak môžeme vo všetkých životných situáciách, pokušeniach, únavách, mdlobách a chorobách, áno, aj v hodine smrti slávne víťaziť mocou Toho, ktorý si nás zamiloval. Božia láska je verná a spoľahlivá. Veď: “Hospodin je moja sila a môj hrad i moje útočište v deň súženia!”