Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. júla 2001

Nebuďte tvrdošijní, ale podajte ruku Hospodinovi a vojdite do jeho svätyne! Starozmluvné pozvanie textu je krásne a vzácne. Len si musíme uvedomiť, že dnes aj takéto pozvania nachádzajú hluché uši a ľudí nepripravených prijať takéto pozvanie. Žiaľ, že aj svet kresťanský je dnes tvrdošijný a neochotný podať ruku Hospodinovi! Čo s tým? Odpoveďou je nám to, čo je poznačené v Ježišovom podobenstve. Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady! Mnohí z našich spoločenstiev sa dostali z tej pravej cesty, ktorou je Pán Ježiš, na cesty poľné. Mnohí sa z domovov dostali medzi ohrady! Nie je možné toto nevidieť. Strácajú sa nám naše deti, naši mužovia a ženy a nám neostáva nič iné, len si uvedomiť, že ak naozaj veríme, tak je našou úlohou dokonca prinútiť ich ku návratu domov. Ešte sú voľné miesta, ich miesta, lebo možno práve z týchto svojich miest odišli na poľné cesty a medzi ohrady. Uvedomme si všetci úlohu sluhov, lebo veriaci človek, to je predovšetkým sluha! Sluha tých, ktorí túto službu potrebujú a možno na ňu dokonca, čakajú!