Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. júla 2001

Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Možno ste sa už niekedy zamysleli nad otázkou: na čo som tu na svete? K čomu som dostal život? Kde je cieľ môjho života? Ako má vyzerať ten môj život? A je isté, že by mohlo byť ešte nespočetne veľa podobných otázok. Odpoveď nachádzame v úvode Biblie, ale aj v slovách apoštola Jakuba z konca tejto knihy. Boli sme stvorení a poslaní na túto zem, aby sme svojím životom ukazovali na Pána Boha, lebo sme stvorení na Boží obraz. Je možné na mojom živote vidieť Boží obraz? Obraz lásky a trpezlivosti, porozumenia a ľudskosti! Nie je môj život skôr opakom toho, čo by Pán Boh chcel, aby som ukazoval. Málo sa - zrejme pozeráme na vzor Božieho obrazu, na Pána Ježiša Krista, ako je On predstavený v Božom slove. Tam je jasné svedectvo. Pán Boh má s nami svoj cieľ a má pre nás pripravený tento cieľ. Cesta k tomuto cieľu vedie cez prijatie Pána Ježiša a Jeho život v nás. Tak budeme smerovať ku Božiemu obrazu. Táto túžba sa v nás však musí pretaviť do každodenného konania!