Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. júla 2001

Máš útočisko v Hospodinovi. Starosť o budúcnosť je pre človeka čímsi prirodzeným. Ako uspokojím svoje potreby života? Čo robiť, aby som sa vyhol problémom, prípadne ich hravo zdolal, odrazil nebezpečenstvo? Keď človek vidí možnosti zvládnutia problému, má nádej pre budúcnosť. Každý človek má však iba obmedzené možnosti. Vtedy prestáva vidieť východisko, zmocňuje sa ho nepokoj, depresia a ustarostenosť. Vytráca sa radosť a nádej zo života. Božie slovo nám ukazuje, že okrem obmedzených ľudských možností môže človek rátať aj s Božími možnosťami v svojom živote. Spoliehať sa na tieto možnosti nie je prejav kapitulácie pred problémami života, akási slepá odovzdanosť osudu, ale je to mobilizácia síl v životnom zápase a nové videnie budúcnosti s Bohom nám darovanej perspektívy. Vtedy človek, kráčajúci cestou života zahalenou tmou nepríjemnosti, vidí za horizontom vychádzať slnko nádeje, ktoré temno rozháňa a robí krok istejším.