Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. júla 2001

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. Deň a noc, svetlo a tma to je fyzikálny jav, ktorý každý pozná veľmi dobre. Vo svetle vidíme svet okolo seba, v tme nevidíme nič. Biblia používa tento najznámejší jav na vysvetlenie duchovného života. Aj v duchovnom živote môže byť svetlo a tma, aj tam sa strieda deň a noc. Ľudia oddávna túžili vidieť, poznať rozumieť. Čo je človek, odkiaľ sa nabral, či je nad týmto svetom niečo, alebo niekto? A kto je to? Kto je Boh? Kde je? Aký je? Už v Starej zmluve prevládala myšlienka, že Boha nemožno vidieť telesným zrakom. Nemožno Ho stretnúť. Nemožno Ho skúmať ľudskými, ani vysoko vedeckými metódami. A predsa Ho možno vidieť. Možno Ho vidieť zrakom viery, akýmsi šiestym zmyslom. Tak to rozumie aj apoštol Pavel v 1.Korinťanom 13,12: Doteraz vidíme len hmlisté obrazy… ale potom tvárou v tvár. Apoštol naznačil to, čo videl Ján v Zjavení: nastane trvalé videnie, trvalé svetlo v poznaní Boha. A bude to úžasné. Človek spozná svoje korene aj určenie a uvidí, že je to nádherné. Veriaci žijú týmto videním.