Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine. Cudzinci sú čoraz väčším problémom. V čase, keď toto píšem, počúvam v správach, že v súčasnej dobe je vo svete vyše 20 miliónov utečencov. Izraelci dobre poznali duševné rozpoloženie cudzinca, veď sami utekali z Egypta a potom ešte mnohokrát boli cudzincami. Vyspelé štáty čoraz prísnejšie strážia svoje hranice, čoraz menej prijímajú cudzincov, utečencov. Utečenci prichádzajú často ilegálne, bez prostriedkov._x000D_ Ale cudzincom sa môže stať hocikto z nás celkom bežným spôsobom: jednoducho vycestujem do zahraničia, mladý človek odíde na štúdium, mnohí idú do cudziny na dovolenku._x000D_ Dnes sme nabádaní, aby sme sa k cudzincom správali pohostinne. Keď sa človek stane z akýchkoľvek dôvodov cudzincom, máva problémy. Často to veľmi zle znáša. Potrebuje pomoc. Kresťan aj svojím správaním k cudzincom dáva najavo svoju vieru._x000D_ Modlime sa za tých, ktorí sú cudzincami, modlime sa aj za to, aby sme sa voči takým správali ústretovo.