Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno. Najdokonalejším posväcovateľom Božieho mena bol samotný Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Každé jeho slovo, či skutok pomoci, celé jeho dielo boli oslavou Pána Boha a posväcovali Jeho meno. Kristovu dokonalosť nikdy nedosiahneme, ale mali by sme prosiť Pána Boha o silu a vytrvalosť žiť tak, aby náš spôsob a štýl života nebudil pohoršenie, ale naopak, aby bol motiváciou pre ostatných. Aby tí, ktorí pozorne sledujú počínanie kresťanov, videli, že žiť podľa Božích noriem je nielenže možné, ale aj výhodné. Aby sme tak svojimi životmi oslavovali Božiu svätosť a aj druhých upozorňovali na ňu.