Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina. Zachej nepoznal Pána Ježiša Krista osobne. Len počul o ňom. Keď sa však dozvedel, že prechádza cez Jericho, rozhodol sa, že musí Krista vidieť. Toto rozhodnutie natrvalo ovplyvnilo a zmenilo jeho ďalší život._x000D_ My ľudia sa často ocitneme na životných križovatkách a musíme sa rozhodovať. V určitom čase sa ocitneme na zvlášť dôležitej križovatke, keď robíme hlavné rozhodnutie svojho života, tak ako Zachej. To hlavné rozhodnutie spočíva v tom, že si vyberieme jednu z dvoch ciest. Tie dve cesty sú protikladné, jedna stojí proti druhej. Zachej poznal doteraz len tú širokú cestu – cestu bez Pána Boha. Ale túži po plnšom a zmyslupnejšom živote. Pýta sa na Ježiša Krista, chce Ho vidieť, túži Ho spoznať. A po stretnutí s ním sa ocitá na životne dôležitej križovatke a rozhodne sa nasledovať Krista – volí si úzku cestu.