Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť. O odmenách_x000D_ Niečo za niečo – to je staré ľudské pravidlo. Dospelí pracujú, aby za to dostali mzdu. Deti sa učia, aby dostali dobré známky a na konci školského roka nejakú odmenu za dobré vysvedčenie. To isté platí aj v duchovnej oblasti. Kedysi pohania prinášali svojím božstvám obete, aby si získali ich priazeň, aby od nich niečo dostali. Robili to z vypočítavosti. Niečo za niečo. V kresťanstve však platí niečo celkom iné. Apoštol Pavel v liste Rímskym kladie otázku – kto dal najprv niečo Bohu, aby mu to Boh musel odplatiť? Božiu lásku, milosť, spásu si ničím nemôžeme kúpiť. Nemáme nič, čo by sme mohli ponúknuť na výmenu. Ale môžeme to všetko získať, pretože Pán Boh nám to ponúka zdarma – zo svojej milosti. Keď dnešné biblické texty hovoria o odmene, nechcú tým povedať, že si Božiu milosť môžeme kúpiť alebo zaslúžiť. Ale hovoria nám, že odmenu – milosť a odpustenie – dostane ten, kto ich prijme vo viere v Ježiša Krista, kto Ho túži nasledovať a chce Jemu slúžiť. Konajme aj dnes dobré skutky nie z vypočítavosti, ani podľa starého ľudského pravidla – niečo za niečo. Konajme dobré skutky preto, lebo Pán Boh nás miluje, lebo Jeho štedrá ruka je pre nás už dávno otvorená.