Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. Komu veriť_x000D_ Dnešnú dobu by sme mohli charakterizovať ako dobu neistoty. Nič nie je isté, nič nie je stále, všetko sa rýchlo mení. Na nič a na nikoho sa nedá spoľahnúť. Z toho potom vyplýva aj náš životný štýl – nikomu neveríme, lebo sa bojíme, že nás chce len oklamať a “ošklbať”, bojíme sa o svoje miesta; nechceme sa voči druhým otvoriť, lebo sa bojíme, že by našu úprimnosť zneužili. Zubami-nechtami bojujeme o svoju životnú existenciu. Naším životným heslom je: Sám proti všetkým. Predstava takéhoto života je dosť smutná, priam tragická. Ale naozaj je to tak? Naozaj sa nedá na nikoho spoľahnúť? Naozaj nie je nikto, komu by sme mohli veriť? Dnešné biblické texty nás presviedčajú o opaku. Je to Boh, na koho sa môžeme v každej chvíli – dobrej i zlej – spoľahnúť. Boh, ktorý otvára svoje štedré a láskavé ruky. Boh, ktorý neváhal obetovať svojho Syna Ježiša Krista a v Ňom nám dal nový život. Boh, ktorý vyháňa z nášho života neistotu, zúfalstvo, strach. Len tento Boh nás môže naplniť radosťou a pokojom vo viere. Skúsme sa na Neho viac spoliehať, viac Mu dôverovať, otvorme svoje srdcia Duchu Svätému, aby našu neistotu menil na nádej.