Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. septembra 2001

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. Komu Boh odpustí vinu, tomu zoberie aj záťaž minulosti. Odpustenie však nečistí iba to, čo sa už udialo; ale určuje aj budúcnosť. Ten, kto vie, že je Bohom prijatý a uznaný, ten môže odhliadnuť od seba a môže sa bez ustrašeného sebapotvrdzovania venovať svojmu blížnemu a jeho potrebám. Odpustenie sa mení na nový život. (Adolf Sperl) - Keď som bol Bohu nepriateľom kvôli Jeho prikázaniam, tak so mnou zaobchádzal ako s priateľom. Keď som mu robil zle, On mi robil dobre. Nepospočítaval moje viny, ale ma hľadal, neúnavne a bez zatrpknutosti. Trpel spolu so mnou, zomrel kvôli mne, kvôli mne mu nebolo nič zaťažko. Vtedy ma premohol. Boh zvíťazil nad svojím nepriateľom. Otec našiel stratené dieťa. – Taká je Božia láska. Láska, ktorá prichádza od Neho, sa prenáša na nás, keď ju prijmeme, je od nás neoddeliteľná. Taká láska nie je strannícka. Neobracia sa iba ku tým, ktorí nás milujú, nielen ku našim bratom, nielen ku nášmu národu, nielen ku našim priateľom, nielen k nášmu zboru. Ak by to bolo tak, tak by sme boli podobní pohanom. To “kresťanské” je niečo zvláštne, niečo mimoriadne, niečo nesamozrejmé. Láska nepočíta. Len ona môže prekonať zlo. (Dietrich Bonhoeffer)