Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. septembra 2001

Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odial si ma radosťou. Už pár rokov sa vždy znovu vraciam k myšlienke cirkevného otca Atanázia, ktorú objavil môj mladý brat. Otec Atanázius povedal: “Vzkriesený Kristus mení život človeka na neustály sviatok.” Keď mi dotyčný brat po prvýkrát povedal tieto slová, nič som na to neodpovedal. Iba som si pomyslel, že tie slová “neustály sviatok” majú v sebe niečo, čo ma provokuje. Dnes si myslím, že Atanázius veľmi dobre vedel, prečo to takto povedal. Život kresťana má svoj základ v tom, že neustále žijeme z tajomstva Veľkej Noci – aj my prežívame, vždy znovu takú malú smrť (pri každom sklamaní, bolesti, pri každom hriechu), za ktorou vždy nasleduje náznak vzkriesenia (pri novej dôvere, nádeji, odpustení...) - A to je pôvod sviatku. Tá radosť z neustálej možnosti nového začiatku. Aj môjho osobného začiatku, každý deň znova. Od chvíle, keď si to uvedomíme, sú pre nás všetky cesty otvorené. (Roger Schutz)