Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. septembra 2001

Dobre je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší, hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci. O chválospevoch_x000D_ Každý deň máme možnosť chváliť Boha. Za čo? Je toho veľa, čo nám dáva – život, rodinu, priateľov, vieru, nádej, lásku... Žalmistovi utkveli v pamäti zvlášť dva Božie prejavy lásky k človeku – milosť a vernosť. Ak sa náš život netočí iba okolo seba, okolo nášho ega, ale jeho stredobodom je Ježiš Kristus, potom sme obdarení Božou milosťou. Pretože tým najväčším prejavom Božej milosti je sám Pán Ježiš._x000D_ Chváliť Boha by sme však nemali len ústami. Predovšetkým spôsob nášho života by mal byť chválením Boha za všetko dobro. Takýto spôsob života nás oslobodí, uvoľní z pút. Skutočná chvála Boha svojím životom otrasie slabými základmi a otvorí dvere nášho srdca, aby sme mohli prijať požehnanie. Chceme takto chváliť Boha?