Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. septembra 2001

Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého Ducha! O Duchu, ktorý oživuje_x000D_ Niekedy nás veľmi ťaží priveľké bremeno hriechov. Zdá sa nám, že kvôli našej hriešnosti sa od nás musí Boh odvrátiť. Cítime sa slabí a sklamaní sami zo seba. V takomto stave prosíme Boha o to, o čo Ho prosí žalmista – aby nám nevzal svojho Ducha. _x000D_ Slová druhého textu nám však dávajú povzbudenie a nádej do nášho stavu. Keď si uvedomujeme, že sme hriešni, že sa vzďaľujeme od Boha, ale súčasne Ho prosíme o odpustenie, vtedy nás môžu potešiť slová apoštola Pavla. Ježiš k nám prichádza, aby nám odpustil všetky hriechy, aby nám podal ruku a pomohol nám vstať, keď sme padli. Bez Neho by bol náš stav naozaj beznádejný. Ale Kristov Duch nás bude vždy posilňovať. Ak mu to, pravdaže, umožníme. Budeme to robiť?