Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. septembra 2001

V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Ak je vo svete mnoho zlých ľudí, tak sa pýtame, odkiaľ sa nabrali? Odkiaľ sú tí zlí politici, bezohľadní podnikatelia a obchodníci, zlí susedia, spoluobčania? Kto nám tých ľudí vlastne vychoval? Neboli to naši otcovia a matky, neboli sme to my sami? _x000D_ Zdá sa, že výchova je stále ťažšia a zložitejšia. Mnohí rodičia sa aj snažia a predsa sa im to nedarí. Kde, v čom je chyba? Písmo nám to ukazuje jasne a zreteľne: - každé, Bohom vdýchnuté Písmo je užitočné na učenie, karhanie, naprávanie, na výchovu v spravodlivosti. Boh nám dal dobrý a jednoduchý výchovný prostriedok: svoje Slovo. V tom Slove je ukrytá tá moc, ktorá dobre formuje charakter. To je ten prostriedok, skrze ktorý pôsobí Duch Svätý. Je potrebné len jedno: používať to Slovo, postaviť ľudské srdce pod to Slovo Písma, nechať to Slovo pôsobiť v rodinách. Dobrú úlohu tu voľakedy zohral Lutherov katechizmus, dnes môže napomôcť práve aj čítanie a to denné čítanie Tesnou bránou pri spoločných domácich “pobožnostiach”. Dobrou pomôckou je Evanjelický spevník, ale najmä a na prvom mieste Biblia. Každý deň. Vytrvalo. Úprimne. Aj dnes.