Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. septembra 2001

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Toto môže byť najradostnejšou skúsenosťou veriaceho srdca. Pocit bezpečia, pocit ochrany. Istota, že nikdy nie som sám. Nikdy nie som opustený. Nijaké moje chodenie, ani ležanie nie je stratené. Nie si sám vo svete, nie si sám vo vesmíre, nie si sám doma, ani v nemocnici, nie si sám ani vtedy, keď sa ti nedarí a keď sa zdá, že všetci na teba zabudli. Syn Boží nás uisťuje, že je s nami po všetky dni. Naozaj po všetky dni. Ani jeden deň nevynechá. Možno, na chvíľu ťa nechá ísť samého, ale aj vtedy bdie nad tebou._x000D_ Toto však môže byť aj napomenutím. Boh pozoruje počínanie človeka. Boh pozoruje naše ležanie i chodenie. Ježiš je s nami aj vtedy, keď by sme sa chceli skryť a konať to, čo sa Bohu nepáči. Božie oko hľadí a vidí tvoje konanie._x000D_ Dnes chce byť s tebou, aby ťa viedol. Neboj sa, len ver a dôveruj.