Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 30. septembra 2001

Ak som našiel priazeň v tvojich očiach, daj mi prosím znať svoje cesty, nech ťa poznám. Nedeľa je dobrý deň, ktorý nám Pán Boh daroval. Je to deň, keď spoznávame Jeho cesty, je to deň, ktorý nás privádza na cestu pokoja._x000D_ Život má mnoho križovatiek, ktoré križujú naše cesty. Ani sa nenazdáme a už ideme nesprávnym smerom. Neraz sa ocitneme akoby v temnote, nevieme, ako ďalej. Neraz je mnoho toho, čo nás znepokojí, rozruší, pomýli a túžime po niečom istom, bezpečnom. Nedeľa je dobrý deň, lebo upriamuje naše kroky na cestu pokoja. Ako keď vo veľkom meste hľadáte priateľa. Nepoznáte presne adresu, nepoznáte ulice, kadiaľ ísť. Na križovatke stojí strážnik. Podídete k nemu, opýtate sa. On vám ochotne ukáže: choďte tadeto, potom doprava, tam sa znovu opýtajte. Nedeľa je aj strážnikom na cestách života. Len sa opýtaj a ukáže ti cestu pokoja pre tvoj život. Vďaka za nedeľu, vďaka za to, že prichádzajúci z výsosti je aj dnes blízko.