Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. októbra 2001

Hor sa! Choďme v svetle Hospodinovom! Raz večer som potreboval vyjsť z dediny na chatu pod hradom. Cesta viedla hlbokým lesom a bola už tma. Bola však jasná noc a svietil mesiac. Vďaka tomuto svetlu mesiaca som sa aj v tme dokázal orientovať, nestratiť cestu a napokon šťastne doraziť na chatu. Vtedy som si uvedomil, aké je dôležité mať pri sebe svetlo, ktoré by človeku svietilo na cestu. Svetlo však človek potrebuje nielen na cestách, ale aj vo svojej duchovnej orientácii. I tam neraz vládne chaos a zmätok a tma. Ľudia sú bezradní, zúfalo hľadajú orientáciu v duchovnom a duševnom živote. Ľudia potrebujú svetlo, len často nevedia, kde ho hľadať. Ježiš Kristus však o sebe hovorí: “Ja som svetlo sveta”. On nám dáva istotu, že ak pôjdeme za Ním, tak sa budeme vedieť i v zložitej spleti duchovných prúdov a nástrah správne zorientovať. Preto choďme vo svetle Hospodinovom, aby sme boli bez úhony a úprimní, aby sme uprostred skazených a pomýlených ľudí žiarili týmto Božím svetlom a tak ukazovali ostatným ten správny smer k cieľu - k večnému životu a trvalému spoločenstvu s Bohom.