Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. októbra 2001

Boh stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet. Najmodernejšia veda a výskumy dokazujú, že celé tvorstvo vrátane človeka je veľmi precízne a dokonale premyslené. Čím viac vedci prenikajú von do kozmu alebo opačným smerom dovnútra, do mikrokozmu, stále odkrývajú nové nepoznané “svety”. Vždy s údivom konštatujú, ako dokonale všetko funguje. Svojím spôsobom tieto skúmania oslavujú Boha, Jeho múdrosť a dokonalosť. Na druhej strane všetci denne pozorujeme, čo zanecháva po sebe človek. S hrôzou sa dívame na zdevastované krajiny, počúvame správy o znečistení vôd, pôdy, ovzdušia..._x000D_ Omnoho viac viditeľné sú však nemateriálne výplody človeka: násilie, nespravodlivosť, nemorálnosť a všetko možné zlo. To je dielo človeka, ktorý sa rozhodol ísť vlastnou cestou, bez Boha. Postupne ničí dokonalé Božie dielo i samého seba. Iba v podriadenosti Bohu môžeme konať to, čo je dobré a môžeme byť prospešnými i našim blížnym.