Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. októbra 2001

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite. Izraelský národ sa nespočetnekrát dopustil nevery voči Hospodinovi. Napriek Božím trestom neprestal Boh tento národ milovať, neodvrátil sa, nezanevrel. Hospodin vždy očakával na pokánie a návrat národa, aby sa opäť zľutoval a preukázal svoje milosrdenstvo. Národ izraelský je v určitých rysoch obrazom nás kresťanov. Nemôžeme ani spočítať, koľkokrát sme sa vedome rozhodli neposlúchnuť Božie slovo. Podľa spravodlivosti by nás Boh mal potrestať, odplatiť za to, čo sme vykonali. Áno, on konal spravodlivo, ale namiesto nás potrestal svojho Syna. To bol ten najväčší čin milosrdenstva v dejinách, keď sa Ježiš Kristus obetoval za naše hriechy. Len vďaka Nemu môžeme denne prijímať odpustenie, vďaka Nemu môžeme očakávať a tešiť sa na večný život.