Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. októbra 2001

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Už sa Vám stalo, že ste sa rukou po niečom naťahovali, ale ste nedosiahli? Nám ľuďom sa to neraz stáva v mnohých oblastiach života. Boh však urobil všetko pre to, aby tu nebolo márne naťahovanie sa po večnosti. Božia ruka nie je nikdy prikrátka. Vo svojom Synovi nás hravo zachraňuje. Svojou rukou sa ťa dotýka, ale nemôže ťa pevne uchopiť, ak sú ti milšie Tvoje neprávosti, ako Jeho zachraňujúce ruky. Boh nie je bezmocný, ani hluchý. Nečinne sa správa len preto, lebo naše hriechy sú Mu prekážkou. Nie že by si nevedel s nimi rady, ale chce tento múr neprávosti zbúrať s naším súhlasom. Vyznaj Mu svoje hriechy a hneď pocítiš vyslobodenie z ich otroctva. Pokor sa pred Bohom a Boh ťa vezme do svojich dlaní. Je smutné žiť v hriechu, lebo vtedy nám Pán Boh nemôže pomôcť. Je na nás, či sa pripravíme o dedičstvo v kráľovstve Božom. Aby to tak nebolo, majme otvorené srdce i mysle pre Božie konanie, aby sme mohli pocítiť Jeho zachraňujúcu moc a prítomnosť.