Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. októbra 2001

Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody. Pán Ježiš vie utíšiť nielen búrku na mori. On má východisko z každej núdze a ohrozenia života. To už zakúsili aj Izraelci, keď “Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody”. Vieš, že tou najbezpečnejšou a jedinou cestou do večnosti je Pán Ježiš Kristus? On sám povedal: “Ja som cesta, pravda i život.” On ťa povedie. Neváhaj sa mu denne vydávať do rúk, lebo len On ťa zaručene a bezpečne povedie vpred. Chce, aby sme zakúsili, že má moc nielen nad prírodou, ale i nad pohromami nášho života. Sila, ktorá urobila cestu cez more, i sila, ktorá utíšila búrku na mori, môže upokojiť i tvoje strápené a zmietané srdce. Čo mieniš s tým urobiť? Cesta Božej milosti je ešte stále otvorená.