Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. októbra 2001

Dobroreč Hospodinovi, moja duša. ... On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Radujme sa, že Božia odpúšťajúca dobrota nás v Kristovi Ježišovi uzdravuje a s Ním zmieruje. Patrí Mu za to právom úprimné a ustavičné vďakyvzdanie. Je i v tvojom srdci? Veď v Ježišovi Kristovi sa nám dostáva uzdravenie tela, a predovšetkým nášho vnútra. Z takéhoto Božieho postoja a daru záchrany môžeme prežívať neutíchajúcu radosť a vďačnosť. Ver, že vďaka Božím dobrodeniam môžeš odhodlane a nebojácne kráčať v ústrety budúcnosti. Aj ľudí, ktorých máme vôkol seba, povzbudzujme, aby tak robili.