Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. októbra 2001

Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodine, verný Bože. Neviem, komu dôveruješ, ale viem, že spoľahnutie na Boha nie je nikdy márne. Tak ako žalmista to môžeme pocítiť i my vo svojich životoch. A tak ako učeníci môžeme to vidieť i na ľuďoch vôkol nás. Verný je Boh, u ktorého je moc uzdravenia a záchrany. Žalmista ako prosebník vidí jediné bezpečné miesto v Božej ochrane. To je to miesto, kam sa i my potrebujeme uchýliť. On má totiž východisko zo všetkých nástrah duchovnej a večnej smrti. Oplatí sa dôverovať Stvoriteľovi neba a zeme. On je verný vo svojej láske. V Ježišovi Kristovi nás zachraňuje pre večnosť, pre život v dokonalosti. Vydať sa do Božích rúk, to je to najlepšie, čo môžeme urobiť, aby sme z boja o dokonalosť vyšli víťazne.