Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. októbra 2001

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. V prorockej zvesti o Božom služobníkovi spoznávame Ježiša Krista. V Božom Synovi sa naplnila predpoveď o tom Bohom vyvolenom, ktorý prišiel na svet ako slúžiaci Kráľ. ”Ježiš Kristus, ktorý mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, vzdal sa hodnosti a vzal na seba podobu služobníka.” (Filipanom 2,6-7) Boží Syn nekonal podľa spôsobu svetských kráľov, keď sa nevydal cestou moci a slávy. Božou vôľou bolo, aby trpel a zomrel na kríži v prospech života a záchrany nás hriešnych. Ježiš sa tomuto poslaniu služby poddal a úplne zjednotený s vôľou svojho Otca nebeského, vykonal dielo vykúpenia na Golgote. _x000D_ Aj my sme boli Bohom vyvolení. Boh nás ale nepovolal k sláve ani k moci, ale k službe. Boh z nás chce mať svojich služobníkov. V službe lásky nás On sám podopiera a posilňuje skrze Ducha Svätého. Ako kresťania máme kráčať po stopách Pána Ježiša. Veľkým nie je ten, kto má moc a slávu, ale ten, kto sa obetuje v prospech druhých a nezištne miluje. Plný klas sa k zemi kloní, prázdny hľadí hore. Hlúpy hľadá v pýche slávu, múdry v pokore. Spoznať v službe lásky Božie poslanie a nájsť v nej zmysel života - to je pravá cesta Božieho služobníka, ktorá vedie k Otcovi k prvenstvu v kráľovstve nebeskom.