Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. októbra 2001

Hospodine, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia? V jednej legende sa rozpráva o ľuďoch, ktorí si niesli svoje kríže. Jednému z pútnikov sa zdalo, že jeho kríž je pridlhý, a tak z neho odpílil. Po dlhej ceste všetci pútnici zastali nad priepasťou. Na druhom konci priepasti bolo už vidieť zasľúbenú zem. Pútnici položili svoje kríže ponad priepasť. Všetky kríže dĺžkou vyhovovali a stali sa mostom. Len ten odrezaný bol krátky. Jeho majiteľ zostal smutný a bezradný..._x000D_ Niekto vyslovil vetu, že ”neexistuje iný most do neba než kríž”. Aj cesta Božieho Syna do slávy, ktorá viedla cez Golgotský kríž, je toho dôkazom. Namiesto zbabelej modlitby o odňatie kríža alebo jeho umenšenie, máme ako Kristovi nasledovníci prosiť o Pánovu silu, aby sme svoj kríž vládali vo viere uniesť. Kríž je pre nás ľudí Božou školou a môže v ňom byť skryté požehnanie. Veď práve vtedy, keď sme so silami na konci, spoznávame vlastnú bezmocnosť a naliehavo hľadáme Pána Boha na modlitbách. Kríž - to je cesta k duchovnému vyzrievaniu a rastu, ktorá nás konečne dovedie do Božej slávy. Spoznať v utrpení skryté požehnanie a na modlitbách sa napriek všetkej beznádeji odovzdávať do vôle nebeského Otca, vyžaduje si veľkú silu viery. Preto prosme s učeníkmi: Pane, prispor nám viery!