Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. októbra 2001

Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahy a posilnil si ma. Úspešný mladý podnikateľ bol nešťastný. So svojimi pocitmi sa zdôveril mníchovi a on mu na to odpovedal: ”Ako ryba trpí na suchej zemi, ty trpíš, keď si zamotaný do svojho sveta. Ryba sa musí vrátiť do vody a ty musíš nájsť ticho.” Podnikateľ sa nervózne spýtal: ”To mám ísť do kláštora? ” “Nie, drž sa svojho podnikania, a nazri občas aj do svojho vnútra.” (Podľa ”Keď aj ticho hrialo” od D. Tótha). _x000D_ O úžasnej sile modlitby a o vypočutí modlitby nás ubezpečuje Pán Ježiš vo svojom slove. Pán nás k modlitbe pozýva aj vlastným príkladom. V evanjeliách čítame, ako Ježiš neraz s modlitbou prebdel i celú noc. Koľko času pri modlitbe prebdieš ty? _x000D_ Zaraďme si do nášho preplneného denného plánu aj čas na pokoj a ticho. Neposúvajme modlitbu na neskôr v domnienke, že neskôr budeme mať viac času. Najlepšie začnime deň s modlitbou a tichou meditáciou hneď zrána. Urobme tak vo vedomí, že modlitba nie je časom strateným, ale vzácnym, ktorým získame náskok počas dňa. Vo svojej zaneprázdnenosti nezabúdajme na to, že kresťan modlitbou dýcha. Modlime sa teda, aby sme nežili nešťastní a zúfalí ako ryby na suchu.