Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. októbra 2001

Požehnaný je muž, ... ktorý ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku. Ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie. Pred rokom som mal možnosť uvidieť obrovský strom - orech. Keď som pátral po príčinách, ako je možné, že vyrástol do takýchto rozmerov, majiteľ mi prozaický dôvod vyzradil: Za záhradou, v ktorej sa orech nachádza, hneď za plotom preteká malý potôčik a ten napája celý strom. Toto dokáže obyčajná voda! Aké ovocie však strom prinesie, závisí tiež od iných okolností. Jednou z tých najdôležitejších je základ: zdravá a kvalitná rastlina. Márne zasadím dolámanú sadenicu bárs aj priamo do vody, jej plodov sa nedočkám._x000D_ Stvoriteľ nás „zasadil“ do tohoto sveta, aby sme Mu prinášali ovocie v podobe našej viery. Jej základom - veľmi dobrým a kvalitným - je Ježiš Kristus, vlahu dodáva Svätý Duch, živiny slovo Pánovo. Nech nás teda každý pozná po našom dobrom ovocí!