Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. novembra 2001

Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Viera sa najviac dokazuje v nedostatku. My možno vzdycháme pod ťarchou finančnej neistoty, Hospodin je však nad tým všetkým a Jeho plán sa plní deň po dni. On nás - keď treba preskúšať - sýti medom a mliekom, aby sme ukázali svoju vernosť, keď nás však treba pozdvihnúť, vtedy nám Pán pridáva ťažkosti. Tak nakladal i s izraelským národom: keď bol skúšaný dostatkom a hojnosťou, hriešny ľud padal, keď ho bolo treba podporiť, Pán pridával bolestí a strádania._x000D_ Či nie je tak i s nami? Nebeský telefón, modlitbu používame najčastejšie v súžení. Keď sa máme dobre - obozretnosť sa stráca a aj Satan je bližšie - na Boha nemyslíme._x000D_ Brat, sestra, iste i ty cítiš ťažobu tejto doby. Vedz, že to na teba tlačí tvoj Boh, Hospodin! On počúva a ty - k Nemu volaj! A nezabúdaj sa pripájať aj k modlitbám cirkvi.