Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. novembra 2001

Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím! Pán Boh dáva človeku možnosť nového začiatku. Vďaka Jeho Synovi a dielu vykúpenia sa „ďalekí“ zrazu stávajú „blízkymi“. Nejde tu o zemepisnú vzdialenosť. Vzdialení nám bývajú tí, s ktorými si nerozumieme, ktorí sú iného zamerania, bez Boha na svete... Jedine Božím zásahom, prijatím diela vykúpenia, je možné odstrániť vzdialenosti medzi ľuďmi. Iba vierou v Pána Ježiša Krista dokážeme zboriť hradby medzi človekom a človekom. Nepriateľstvo zameniť za mier a pokoj. Na golgotskom kríži bolo prekonané nepriateľstvo medzi človekom a svätým Bohom. Ba, ešte viac, bol prinesený pokoj a mier ľudskému spoločenstvu.