Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. novembra 2001

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Pán Boh potrebuje uprostred sveta svätý ľud, sväté semeno pravdy, lásky, svetla. Potrebuje spoločenstvá, ktoré by zvestovali jeho veľké skutky. On je však vo svojej voľbe slobodný. Ak jedno spoločenstvo ostane soľou bez slanosti, volí si iné spoločenstvo. To je vážne napomenutie pre cirkev, aby si bola vedomá svojho vyvolenia, povolania, ale i svojej úlohy: byť svetlom uprostred sveta. Preto sa nemôže prispôsobovať svetu, nemôže sa stotožňovať so svetom, ale naopak, musí do sveta vnášať Božie myšlienky, plány a skutky. Robme to aj my verne a s láskou k nášmu Bohu. Modlíme sa za našu cirkev, aby verne zvestovala Božie skutky.