Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. novembra 2001

Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Nielen Izraeli v staroveku, ale aj moderný človek si myslí, že by mohol postaviť nejaké domy pre Pána Boha: krásne kostoly, veľké katedrály, zlaté chrámy. Človek má pekné plány a predstavy, akým spôsobom by mohol postaviť mocné budovy pre Boha. _x000D_ Ale nejde len o budovu: nábožný človek má tiež presné predstavy, akým spôsobom musí slúžiť Bohu: kresťania zostavili všelijaké tradície, kulty, poriadky služieb Božích._x000D_ Či môžeme zavrieť Pána Boha do našich kostolov, ceremónií, predstáv o Bohu? Jeden mi povedal, že len v kostole cíti Božiu prítomnosť. Božie slovo nám hovorí, že Pán Boh je celkom inakší a väčší ako naše predstavy a budovy. Celé nebesá sú len trónom pre Boha, celá zem podnožou jeho nôh. Čo máme robiť, čo očakáva všemohúci Boh od nás? On chce bývať v jedinej budove, ktorá sa volá: Tvoje srdce. On očakáva od Teba, aby si dal svoj život do poriadku. Takým spôsobom, že krv Ježiša Krista Ťa očisťuje od každého hriechu. Potom chce prebývať veľký Pán a Boh v Tebe, skrze Ducha Svätého. Lebo „chrám Boží je oddelený pre Neho - lebo tým ste Vy“!