Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. novembra 2001

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, naveky ustanovil svoju zmluvu. Otroci musia slúžiť – ale slúžia so strachom a z povinnosti. Dokonca všetci ľudia slúžia – z primitívneho strachu - satanovi. Biblia nám hovorí, že každý človek je zotročený mocou Božieho nepriateľa, ktorý sa volá Satan. Každý človek, bez výnimky. Z toho dôvodu je to veľmi dôležité, aby sme si vypočuli dobrú zvesť Biblie: Pán Boh sám poslal vykúpenie svojmu ľudu. V Pánu Ježišovi máme toho Vykupiteľa, ktorý nás vie vyslobodiť z ruky nepriateľa. Ten, ktorý sedí vo väzení, nemá moc, aby sám seba oslobodil. Potrebuje pomoc zvonka. V našom prípade sa väzenie volá: “Náš život na tejto zemi.” Pomoc zvonka je Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel z Božej nádhery k nám, aby nás vykúpil. Výkupné bola Ježišova smrť na kríži. A s tým, že mocný Pán Boh sa zaviazal prísahou k tej pomoci, ukázal vážnosť svojho plánu a úmyslu. Ak sme prijali takú Božiu pomoc do nášho života, patríme Pánu Bohu a môžeme Jemu dobrovoľne a s radosťou slúžiť, bez strachu. Komu slúžime?