Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. novembra 2001

Korunuješ rok svojou dobrotou. Stalo sa to v Číne na začiatku tohoto storočia. Jedna staršia žena menom Wang-Po, ktorá mala krivý chrbát, pravidelne chodila na zhromaždenie veriacich. Stále mala so sebou jednu neveriacu ženu, o ktorej hovorila: ona je mojím “plodom pre Ježiša”. Ustavične sa modlila za svoj “plod pre Ježiša”, aby sa tá osoba obrátila k živému Bohu. Raz prišla zasa s jednou ženou na služby Božie. Neveriaca pani mala veľmi tvrdú, odmietavú tvár. Po službách Božích sa misionárka pýtala tej návštevníčky, či rada prišla a počúvala evanjelium. Odpoveď bola: “Vôbec nie. Ja som nechcela prísť, ale musela som.” V tej dobe mali zhromaždenie v kostole každý deň a Wang-Po sem prišla zakaždým s tou neprijemnou, tvrdou ženou. Jej modlitby spôsobili zázrak, že tá pohanka nevedela odmietnuť pozvanie. Mesiace ubiehali – nič sa nezmenilo. Wang-Po však neprestala s modlitbami. Jeden deň si misionárka všimla, že sa niečo v tvári tvrdej ženy zmenilo. Vyzerala spokojne, žiarila radosťou. “Či si našla pokoj v Pánu Ježišovi”, pýtala sa misionárka. “Áno. Dnes ráno som odovzdala svoj život do Ježišových rúk. Teraz mám Boží pokoj a večný život!”_x000D_ Ďalší týždeň prišla Wang-Po s ďalšou, neveriacou ženou na zhromaždenie: môj nasledujúci plod pre Ježiša…, povedala. Ona rátala s Božou mocou a splnením Jeho zasľúbenia: On zabezpečuje a dá vzrásť plodom vašej spravodlivosti.