Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. novembra 2001

Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Túžba po vládnutí je azda v každom z nás. Niekedy ju skrývame za zodpovednosť, ale v podstate sa nám páči niekým manipulovať. A zdá sa, že čím väčšiu zodpovednosť, čím vyššiu funkciu dosiahneme, tým je naše právo na ovládanie druhých väčšie. No nemusí to vždy tak byť. Či sme ryba malá, alebo väčšia, chceme, aby nás iní počúvali a poslúchali. Viera, úprimný vzťah s Bohom nás však učí, že právo vládnuť iným patrí jedine Jemu a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Lebo: “Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú” (Ž 24,1). My, ľudia si máme navzájom predovšetkým slúžiť._x000D_ Túžiš iným vládnuť? Zamysli sa dnes nad touto svojou túžbou a nad tým, ako ty prijímaš Božiu vládu vo svojom živote.