Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. novembra 2001

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Ktosi povedal, že život človeka je cestou za poznaním. A mal pravdu. Veď od narodenia človek túži po tom, dozvedieť sa niečo viac o sebe, o svete okolo. Najdôležitejším však predsa zostáva nie tak získavanie akýchkoľvek informácií, ale správny začiatok ich získavania. My, rodičia vieme, aké nenapraviteľné chyby sa často urobia v rannom veku dieťaťa, ako ťažko ich treba odstraňovať. Vedia o tom svoje učitelia, psychológovia, lekári i farári. “Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.” To je základ viery i každej správnej výchovy. Správny začiatok je dôležitý, ale i nepretržitý kontakt a vzťah s Bohom založený na úcte a láske k Nemu. Keby sme my, dospelí, vedeli tak úprimne ako deti všetko ostatné odložiť bokom, až na druhé miesto a zahĺbiť sa do poznania Boha a Jeho Syna Ježiša Krista. Keby sme to aspoň skúsili! Zistili by sme, že to stojí za to.